Tema: Proformer

PlayDansk Tegnsprog

Introduktion: Proformer

Noget særligt for tegnsprog er proformer. Proformer er håndformer der repræsenterer personer, dyr eller ting. Håndformen er stammen eller det man også kan kalde for roden. Til denne rod tilføjes en eller flere bevægelser der skal vise menneskets/dyrets/tingens placering, handling eller bevægelse. Et tegn med en proform kan udgøre en hel sætning.

PlayDansk Tegnsprog

Proform-håndformer

Der findes forskellige typer proformer:

a) proformer der viser hele genstande eller mennesker
b) proformer der viser hvordan en genstand håndteres
c) proformer der viser lemmer (arme, ben osv.)
d) proformer der viser former eller overflader
e) proformer der viser øjne

PlayDansk Tegnsprog

a) Proformer der viser en hel genstand

Denne type proformer kan bruges om et helt objekts (menneskers, dyrs eller tings) placering eller bevægelse. Man bruger forskellige håndformer afhængigt af hvilket menneske eller dyr eller hvilken ting man ønsker at fortælle noget om:

bil-proform (laves med en flad hånd med håndfladen vendende nedad)
Bruges til at vise bevægelse eller placering af biler, lastbiler m.v.

cykel-proform (laves med en flad hånd, med håndfladen vendende lodret)
Bruges til at vise bevægelse eller placering af cykler og motorcykler

træ-proform (laves med samme håndform som tegnet TRÆ)
Bruges til at vise placering af eller bevægelser i forhold til et træ

klump-proform (laves med samme håndform som et Æ i håndalfabetet)
Bruges til at vise placering af grupper af fx blomster eller huse eller klumper af fx mudder mv.

masse-proform (laves med to hænder med spredte, ”spillende” fingre)
Bruges til at vise bevægelse eller placering af større grupper, fx mennesker eller kvæg

dyre-proform (laves med en håndform som i tegnet DYR)
Bruges til at vise bevægelse eller placering af firbenede dyr

kort-tynd-genstand-proform (laves med en liggende pegehånd)
Bruges til at vise placering af blyanter, knive, gafler o.l.

flad-genstand-proform (laves med en flad hånd)
Bruges til at vise placering eller bevægelse af tynde, flade genstande som fx papirer, blade fra træer, malerier, bøger o.l.

lang-tynd-genstand-proform (laves med en pegehånd og underarmen)
Bruges til at vise placering eller bevægelse af fx bomme, liggende træer eller lignende

gruppe-proform (laves ligesom tegnet GRUPPE)
Bruges til at vise placering eller bevægelse af en gruppe af mennesker

lille cylinder-proform (laves som et C i håndalfabetet)
Bruges til at vise placering af glas, krus o.l.

overflade-proform (laves med flad hånd og underarmen)
Bruges til at vise fx en vandoverflades stigning eller jordoverfladens bevægelser i et jordskælv

generel-proform (laves med en pegehånd)
Bruges om alle genstande og bruges til at vise genstandens bevægelse, dvs. med hånden laver man den bevægelse genstanden laver.

Hertil kommer tre forskellige håndformer der kun anvendes om mennesker:

1-proform (laves ligesom et ettal)
Bruges til at vise at flere personer gør noget i forhold til hinanden, fx i en fodboldkamp e.l.

v-proform (laves ligesom et V i håndalfabetet, men med de to fingre nedad)
Bruges til at vise hvordan et menneske gør noget når vægten ligger på benene.

indeks-proform (laves med en pegefinger der peger opad)
Bruges til at vise at en eller flere personer bevæger sig henimod eller væk fra noget eller nogen.

PlayDansk Tegnsprog

b) Proformer der viser hvordan genstande håndteres

Denne type proformer bruges til at beskrive hvordan et levende væsen bruger sine hænder eller forpoter på en bestemt måde til at håndtere en genstand. Disse proformer kan også beskrive at et levende væsen bevæger sig et sted hen med en ting i hånden. Håndformerne afhænger af hvilken ting der håndteres, og de kan derfor være svære at beskrive. Der findes dog nogle typer håndformer som man ser oftere end andre:

håndtere-håndtag-proform (laves med en knyttet hånd)
Bruges til at vise håndtering af termokander, krus, skistave o.l.

håndtere-todimensional-genstand-proform (laves med samme håndform som i tegnet PÆDAGOG)
Bruges til at vise håndtering af papir eller andre tynde genstande

håndtere-tredimensional-genstand-proform (laves som et ”fladt” C i håndalfabetet)
Bruges til at vise håndtering af pakker o.l.

håndtere-lille-cylinder-proform (laves som et C i håndalfabetet, men liggende)
Bruges til at vise håndtering af fx glas

håndtere-klump-proform (laves med en Æ-hånd)
Bruges til at vise håndtering af klumper eller en masse, fx dej

• håndtere-hånd-proform (laves med den håndform der er relevant for hvad man vil fortælle)
Bruges hvis man ønsker at vise hvad en hånd gør, fx tage om en persons skulder

håndtere-lille-genstand-proform (laves med håndform som et 9-tal)
Bruges til at vise håndtering af en lille genstand, fx et papir der holdes i hjørnet, nøgler eller lignende

håndtere-stabel-proform (laves med to flade hænder vendt med håndfladerne mod hinanden)
Bruges til at vise håndtering af stabler, som fx papirer, bøger e.l.

håndtere-kort-tynd-proform (laves med samme håndform som i tegnet SKE)
Bruges til at vise håndtering af skeer eller lignende ting

PlayDansk Tegnsprog

c) Proformer der viser hvordan lemmer bevæger sig

Denne type proformer bruges til at vise hvordan et dyr eller menneskes lemmer (altså arme, ben osv.) er placeret eller bevæger sig. De bruges primært når man ønsker at sætte særligt fokus på bevægelsesmåden. Der findes flere forskellige håndformer der kan vise lemmer:

ben-proform (laves med to nedadvendte pegehænder)
Bruges til at vise ben

fødder-proformer (laves med to flade hænder)
Bruges til at vise fødder

• Tænder-proformer (laves ved begge hænder som Æ-hånd mod hinanden)
Bruges til at vise tyggebevægelser eller andre ting relateret til mund/tænder

hoved-proform (laves med en knyttet hånd og underarmen)
Bruges til at vise hoved- og halsbevægelser på mennesker eller dyr

Der findes også andre proformer hvor hænder og arme bruges til at vise dyrs kropsdele, og hvordan kropsdelene bevæger sig. Proformerne afhænger af dyrets udseende.

PlayDansk Tegnsprog

d) Proformer der viser former og overflader

Denne type proformer bruges til at vise en tings form eller placering. Der findes mange forskellige typer, og hvordan de ser ud, afhænger af tingens form. Derfor kan de godt være svære at beskrive. Men her er et par eksempler på denne type proform:

flad-overflade-proform (laves med én eller to flade hænder)
Bruges til at vise de flade overflader som tilsammen udgør fx en dal eller en bygning

krummet-overflade-proform (laves med en eller to slappe, flade hænder)
Bruges til at vise ”bulede” overflader som fx jorddynger

krummet-stor-overflade-proform (laves med en eller to let krummede hænder)
Bruges til at vise større ”bulede” overflader som fx store jorddynger eller en tyk mave

to-dimensional-genstand-proform (laves med en pegehånd, der tegner et omrids)
Bruges til at vise omridset af fx papirark, vægtæpper eller lignende

PlayDansk Tegnsprog

e) Proformer der viser hvordan øjne kigger

Denne proform viser hvordan en person kigger på noget eller nogen. Den laves ligesom et V i håndalfabetet, men med håndryggen vendt opad. De to fingre skal altså vise to øjne. Hvis man vil vise øjnenes præcise bevægelser, kan man også bruge to pegehænder som proform, fx hvis man vil vise at en person er skeløjet (se under lemmer-proformer).

PlayDansk Tegnsprog

Eksempler fra Ordbog over Dansk Tegnsprog

Her kan du finde eksempler fra Ordbog over Dansk Tegnsprog på hvordan proformerne bruges i en sætning:

Proform der viser en hel genstand: Bil-proform

Proform der viser mennesker: 1-proform

Proform der viser hvordan en genstand håndteres: Håndtere-håndtag-proform

Proform der viser lemmer: Hoved-proform

Proform der viser en form eller en overflade: Flad-overflade-proform

Proform der viser øjne: Kigge-proform

Du kan finde mange flere eksempler på proformer i Ordbog over Dansk Tegnsprog hvis du søger på *pf* i ordbogens søgefelt.

Referencer: Proformer

Dette tema er skrevet af Tinne Lund i 2019.

  • Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1998. Lærebog i tegnsprogs grammatik. København: Center for Tegnsprogs og Tegnstøttet Kommunikation – KC
  • Ordbog over Dansk Tegnsprog: tegnsprog.dk

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog