Undervisning i dansk tegnsprog


Her kan man se en liste over undervisningstilbud i dansk tegnsprog som findes rundt omkring i Danmark. Oversigten er delt op efter region. Hvis en region ikke står på listen, skyldes det at vi ikke har fundet nogen undervisningstilbud i regionen.

Kender du til et undervisningstilbud som ikke allerede er på listen, vil vi meget gerne høre fra dig på dansktegnsprog@dsn.dk.

Vær opmærksom på at Afdeling for Dansk Tegnsprog IKKE tjekker kvaliteten af de enkelte undervisningstilbud.

 

Onlinekurser

For onlinekurser, kontakt Tegnstuen på info@tegnstuen.dk.

Region Hovedstaden

Københavns kommunes ungdomsskole
Niveau
Begynder

Målgrupper
Unge mellem 13 og 19 år

Kontakt
https://ungdomsskolen.kk.dk/courses/list/tegnsprog

AOF Frederiksberg-København
Niveau
Begynder og fortsætter.

Målgrupper
Pårørende til døve eller døvblevne og andre interesserede.

Kontakt
https://aftenskole.aof.dk/kurser/Sprog/Tegnsprog/?nav=crumbs.

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
Niveau
Begynder.

Målgruppe
Arbejdspladser med en eller flere døve medarbejdere.

Kontakt
DNTM
E-mail: dntm@dntm.dk
Telefon: 53 63 36 86
Hjemmeside: http://www.dntm.dk/.

Langelinieskolen SPK i København
Niveauer
Begynder, fortsætter og lynkurser/hjemmekurser.

Målgrupper
Pårørende, professionelle og andre interesserede.

Kontakt
Juan Scharff
E-mail: juscha@kk.dk
Telefon: 31 77 81 41
Hjemmeside: https://langelinieskolen.aula.dk/spk/kursustilbud

Castberggård
Castberggård ligger i Region Midtjylland, men udbyder også kurser i Region Hovedstaden (Castberggård Øst). Se nærmere på Castberggårds oversigt over undervisningstilbud på https://cbg-hojskole.nemtilmeld.dk/.

CFD
Niveauer
12 niveauer. Hvert niveau er en forudsætning for næste niveau.
Individuelt tilrettelagte undervisningsforløb i form af bl.a. eneundervisning og undervisning til institutioner.

Målgrupper
Pårørende, professionelle, familier og døve med anden etnisk baggrund end dansk og andre interesserede.

Kontakt
SMS: 21 36 04 94
E-mail: tsu@cfd.dk
Adresse:
Oktobervej 22A
2860 Søborg
Hjemmeside: http://www.cfd.dk/KURSER/Kurser-i-tegnsprog.aspx.

Center for Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune
Niveau
Individuelt tilrettelagte kurser efter borgerens niveau. Der er både mulighed for hold- og eneundervisning, og undervisningen kan foregå hos CSV eller i borgerens eget hjem.

Målgrupper
Svært hørehæmmede, døvblevne, døve, pårørende, og døve med anden etnisk baggrund end dansk. Borgeren skal have et behov for at lære tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation for at kunne fungere i sin hverdag.

Kontakt
Telefon: 82 56 11 00
E-mail: mail@csv.kk.dk
Adresse:
Frankrigsgade 4
2300 København S
Hjemmesider: https://csv.kk.dk/for-borgere.

Småtegn ApS
Niveauer
Begyndere og øvede.

Målgrupper
Alt fra familier og børnehaver til virksomheder og grupper til polterabend.

Kontakt
Telefon: 31 18 71 55
E-mail: mail@smaategn.dk
Adresse:
Ørestad Boulevard 73
2300 København S
Hjemmeside: http://smaategn.dk/tegnsprogsundervisning/.

Københavns Professionshøjskole
Niveau
Begyndere og øvede.

Målgrupper
Personer der vil tage udvalgte moduler på tegnsprogstolkeuddannelsen som åben uddannelse. Det betyder bl.a. at man kan læse et enkelt modul ad gangen i stedet for at være fuldtidsstuderende.

Kontakt
Hjemmeside: https://www.kp.dk/uddannelser/tegnsprogs-og-skrivetolk/aaben-uddannelse/.

Københavns Aftenskole På Tegnsprog (KAPT) (For øjeblikket ingen kursustilbud)
Niveau
Begyndere og let øvede.

Målgrupper
Alle grupper interesserede.

Kontakt
E-mail: info@kapt.dk
Adresse:
Hans Tavsens Gade 15, st.
2200 København N
Hjemmeside: https://kapt.dk/.

 

Region Nordjylland

Området for Kommunikation og Specialpædagogik, Region Nordjylland
Niveauer
Begyndere, øvede og fortsættere.

Målgrupper
Pårørende til børn, unge og voksne med høretab samt andre interesserede.

Kontakt
Konsulent Anne Søbye
Telefon: 25 46 47 46
E-mail: anne.soebye@rn.dk
Hjemmeside:https://ab-cdh.rn.dk/da/Borger-paa-Aktivitets-og-Botilbud-CDH/Kurser-og-efteruddannelse​​​​​​​

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
Niveau
Begynder.

Målgruppe
Arbejdspladser med en eller flere døve medarbejdere.

Kontakt
DNTM
E-mail: dntm@dntm.dk
Telefon: 53 63 36 86
Hjemmeside: http://www.dntm.dk/.

FOKUS Aalborg
Niveau
Begynder.

Målgrupper
Familie, kollegaer eller andre der vil have genopfrisket tegnsprog eller lære mere.

Kontakt
Telefon: 99 30 10 00
E-mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Adresse:
FOKUS Folkeoplysning
Administrationen
Dannebrogsgade 43
9000 Aalborg
Hjemmeside: https://fokus-folkeoplysning.dk/.

 

Region Midtjylland

Castberggård
Niveauer
Begyndere og let øvede.

Målgruppe
Alle interesserede.

Kontakt
Underviser Elinor Vestergaard
E-mail: ev@cbg.dk

Castberggård
Telefon: 75 68 79 00
E-mail: admin@cbg.dk
Hjemmesider: https://cbg-hojskole.nemtilmeld.dk/ (oversigt over alle Castberggårds kurser - på oversigten finder du bl.a. deres kurser i tegnsprog).

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
Niveau
Begynder.

Målgruppe
Arbejdspladser med en eller flere døve medarbejdere.

Kontakt
DNTM
E-mail: dntm@dntm.dk
Telefon: 53 63 36 86
Hjemmeside: http://www.dntm.dk/.

Team Pallesen
Niveauer
Alt efter kundens behov.

Målgrupper
Den døves familie, uddannelsesinstitution og arbejdsplads.

Kontakt
Telefon: 52 23 51 51
E-mail: adm@team-pallesen.dk
Adresse:
Buen 18
8762 Flemming
Hjemmeside: http://team-pallesen.dk/undervisning.

 

Region Sjælland

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
Niveau
Begynder.

Målgruppe
Arbejdspladser med en eller flere døve medarbejdere.

Kontakt
DNTM
E-mail: dntm@dntm.dk
Telefon: 53 63 36 86
Hjemmeside: http://www.dntm.dk/.

 

Region Syddanmark

CFD
CFD underviser primært i Region Hovedstaden, men udbyder enkelte kurser i Nyborg. Se nærmere på https://www.cfd.dk/undervisning/kurser-i-tegnsprog.

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)
Niveau
Begynder.

Målgruppe
Arbejdspladser med en eller flere døve medarbejdere.

Kontakt
DNTM
E-mail: dntm@dntm.dk
Telefon: 53 63 36 86
Hjemmeside: http://www.dntm.dk/.

Center for Høretab, Region Syddanmark
Niveauer
Alt efter kundens behov.

Målgrupper
Pårørende og skoler/daginstitutioner.

Kontakt
Joielyn Bentsen
E-mail: cfh@rsyd.dk
Telefon: 99 44 33 34

Center for Specialundervisning for Voksne, Odense Kommune
Niveauer
Alt efter kundens behov.

Målgrupper
Døve, hørehæmmede, pårørende, naboer og kollegaer.

Kontakt
Telefon: 63 75 39 00
E-mail: csv-odense@odense.dk
Adresse:
Rismarksvej 80
5200 Odense V
Hjemmeside: https://www.odense.dk/csv

TolkBoe.dk (Marlene Boe)
Niveauer
Nævnes ikke.

Målgrupper
Private og arbejdspladser med døve ansatte.

Kontakt
Marlene Boe
Telefon: 31 33 43 53
E-mail: Kontakt@tolkboe.dk
Kroggårdvej 21
5270 Odense N
Hjemmeside: http://www.tolkboe.dk/kompentencer.

 

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog