Publikationer


Her finder du en liste over publicerede beskrivelser af forskellige områder af dansk tegnsprog. Det være sig videnskabelige publikationer, afhandlinger, bøger og bogbidrag samt rapporter og magasiner.


Aldersson, Russell R. & Lisa J. Mcentee-Atalianis. 2008. A lexical comparison of Icelandic Sign Language and Danish Sign Language. BISAL: Birkbeck Studies in Applied Linguistics 2(1), 123–158.

Bergman, Brita & Elisabeth Engberg-Pedersen. 2010. Transmission of sign languages in the Nordic countries. In Diane Brentari (ed), Sign languages, 74–94. New York: Cambridge University Press.

Bergmann, Asger. 1989. Tegn for geografiske områder: en sproglig verden for sig selv. In B. Hansen (red.): Tegn på tegnsprog: holdninger og kultur, 47-53. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation – KC.

Bergmann, Ritva. 1980. Tegnsprog som modersmål. In B. Hansen (red.): Døve børn: sprog, kultur, identitet, 28-33. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation.

Castberg, Peter A. 1809. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, I. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1810. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, II. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1811. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, III. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1818. Forelæsninger over Døvestumme undervisningens metode, holdne i Pastoralseminariet i København. Copenhagen: L. Beekens Forlag.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1986. The use of space with verbs in Danish Sign Language. In B. T. Tervoort (ed.): Signs of Life: proceedings of the Second European Congress on Sign Language Research, 32-41. Amsterdam, The Netherlands: The Institute of General Linguistics, Amsterdam University.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1989. Eksempler på tegnmodifikation. In B. Hansen (red.): Tegn på tegnsprog: holdninger og kultur, 54-65. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation – KC.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1990. Pragmatics of nonmanual behaviour in Danish Sign Language. In W. H. Edmondson & F. Karlsson (eds.): SLR ’87: papers from the Fourth International Symposium on Sign Language Research, Lappeenranta, Finland, July 15-19, 1987, 121-128. Hamburg, Germany: Signum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1993. Space in Danish Sign Language: the semantics and morphosyntax of the use of space in a visual language. Hamburg: Signum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1993. Sætningsopbygning i tegnsprog. KC-nyt, juli, 6-8.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1994. Point of view expressed through shifters. In K. Emmorey & J. Reilly (eds.): Language, gesture, and space, 133-154. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1994. Some simultaneous constructions in Danish Sign Language. In M. Brennan & G. H. Turner (eds.): Word-order issues in sign language: working papers presented at a workshop held in Durham, 18-22 September 1991, 73-87. Durham, UK: The International Sign Linguistics Association.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1995. Reported speech in Danish Sign Language. In S. Schousboe (ed.), Embedding in functional grammar, 35–62. Copenhagen: Department of English, University of Cophenhagen.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1996. Iconic motivations in conflict: language-specific structure and influence from the medium. In E. Engberg-Pedersen, M. D. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Jakobsen (eds.): Content, expression and structure: studies in Danish functional grammar, 39-64. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1998. Lærebog i tegnsprogs Grammatik, 2. udg. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1998. Kontaktsprog og sproglig variation. In B. Hansen (red.): Samspil mellem døve og hørende, 90-100. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1999. Space and time. In Jens Allwood & Peter Gärdenfors (eds.), Cognitive semantics: meaning and cognition, 131–152. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2002. Gestures in signing: the presentation gesture in Danish Sign Language. In R. Schulmeister & H. Reinitzer (eds.): Progress in sign language research/Fortschritte in der Gebärdensprachforschung: in honor of Siegmund Prillwitz/Festschrift für Siegmund Prillwitz, 143-162. Hamburg, Germany: Signum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2002. Grammatical relations in Danish Sign Language: topic and subject. In A. Pajunen (ed.): Mimesis, sign, and the evolution of language, 5-40. Turku, Finland: University of Turku.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. From pointing to reference and predication: pointing signs, eyegaze, and head and body orientation in Danish Sign Language. In S. Kita (ed.): Pointing: where language, culture, and cognition meet, 269-292. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. How composite is a fall? Adults’ and children’s descriptions of different types of falls in Danish Sign Language. In Karen Emmorey (ed.), Perspectives on classifier constructions in sign language, 311–332. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. Udtryk for perspektivskift i døve børns fortællinger på tegnsprog. H. G. Jacobsen (red.): Take Danish – for instance: linguistic studies in honour of Hans Basbøll presented on the occasion of his 60th birthday 12 July 2003, 59-73. Odense, Denmark: University Press of Sourthern Denmark.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2010. Expressions of causation in Danish Sign Language. Sign Language & Linguistics 13(1), 40–67.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2010. Factors that form classifier signs. In Diane Brentari (ed.), Sign languages, 252–283. Cambridge: Cambridge University Press.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2011. Cognitive foundations of topic-comment and foreground-background structures: evidence from sign languages, cospeech gesture and homesign. Cognitive Linguistics 22(4), 691-718.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2015. Perspective in signed discourse: the privileged status of the signer’s locus and gaze. Open Linguistics 1(1), 411-431.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2015. Tilegnelse af fortællerperspektiv og referentperspektiv i dansk tegnsprog: introduction af en ny referent. NyS: Nydanske sprogstudier 48, 9-35.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2016. Kronik: Er dansk tegnsprog et truet sprog? In K. Kund, S. Perez, S. Jacobsen, S. Larsen & A.-V. Meidell (red.) Sprogforum: Genrepædagogik, 8-11. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2020. Markers of epistemic modality and their origins: Evidence from two unrelated sign languages. Studies in Language.

Engberg-Pedersen, Elisabeth & Hansen, Britta. 1984. Danish Sign Language. In F. Loncke, P. Boyes-Braem & Y. Lebrun (eds.): Recent research on European Sign Languages, 61-72. Swets & Zeitlinger.

Engberg-Pedersen, Elisabeth & Pedersen, Annegrethe. 1985. Proforms in Danish Sign Language: their use in figurative signing. In W. Stokoe & V. Volterra (eds.): SLR ’83: proceedings of the III International Symposum on Sign language Research, 202-209. Silverspring, MD: Linstok Press.

Hansen, Britta. 1975. Varieties in Danish Sign Language and grammatical features of the original sign language. Sign Language Studies 8, 249–256.

Jørgensen, Johannes. 1910. Tegnsproget: dets væsen og dets grammatik. Copenhagen: Gjellerup.

Kristoffersen, Jette H. & Janne B. Niemelä. 2008. How to describe mouth patterns in the Danish Sign Language dictionary. In Ronice M. de Quadros (ed.), Sign languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR 9, forty five papers and three posters from the 9th Theoretical Issues in Sign Languages Research Conference, Florianopolis, Brazil, December 2006, 230–238. Petrópolis: Editora Arara Azul.

Lieth, Lars von der. 1967. Dansk døve-tegnsprog. København, Danmark: Akademisk Forlag.

Madsen, Troels. 2014. De unge versus de ældre. Døvebladet 124, 22–23.

McGregor, William B., Niemelä, Janne Boye, & Jepsen, Julie Bakken. (2015). Danish Sign Language. In J. B. Jepsen, G. De Clerck, S. Lutalo-Kiingi, & W. B. McGregor (Eds.), Sign languages of the world: a comparative handbook (pp. 195-233). Berlin, Germany: De Gruyter Mouton.

Toft, Sussi. 1985. Taltegn. In Britta Hansen (red.), Tegnsprogsforskning og tegnsprogsbrug, 22–31. København: F. Hendriksens.

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog