Publikationer


Her finder du en liste over publicerede beskrivelser af forskellige områder af dansk tegnsprog. Det være sig videnskabelige publikationer, afhandlinger, bøger og bogbidrag samt rapporter og magasiner.

 


Aldersson, Russell R. & Lisa J. Mcentee-Atalianis. 2008. A lexical comparison of Icelandic Sign Language and Danish Sign Language. BISAL: Birkbeck Studies in Applied Linguistics 2(1), 123–158.
Tryk her for link

Bergman, Brita & Elisabeth Engberg-Pedersen. 2010. Transmission of sign languages in the Nordic countries. I Diane Brentari (ed), Sign languages, 74–94. New York: Cambridge University Press.
Tryk her for link

Bergmann, Asger. 1989. Tegn for geografiske områder: en sproglig verden for sig selv. I B. Hansen (red.): Tegn på tegnsprog: holdninger og kultur, 47-53. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation – KC.
Tryk her for link

Bergmann, Ritva. 1980. Tegnsprog som modersmål. In B. Hansen (red.): Døve børn: sprog, kultur, identitet, 28-33. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation.
Tryk her for link

Castberg, Peter A. 1809. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, I. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1810. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, II. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1811. Om Tegn – eller Gebærde-Sproget med hensyn paa dets brug af Døvestumme og dets anvendelighed ved deres undervisning, III. København: Andreas Seidelin.

Castberg, Peter A. 1818. Forelæsninger over Døvestumme undervisningens metode, holdne i Pastoralseminariet i København. Copenhagen: L. Beekens Forlag.

Engberg-Pedersen, Elisabeth & Pedersen, Annegrethe. 1985. 30 tegn fra Døves Tegnsprog. København: Døves Center for Total Kommunikation.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1986. The use of space with verbs in Danish Sign Language. I B. T. Tervoort (ed.): Signs of Life: proceedings of the Second European Congress on Sign Language Research, 32-41. Amsterdam, The Netherlands: The Institute of General Linguistics, Amsterdam University.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1989. Eksempler på tegnmodifikation. I B. Hansen (red.): Tegn på tegnsprog: holdninger og kultur, 54-65. København, Danmark: Døves Center for Total Kommunikation – KC.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1990. Pragmatics of nonmanual behaviour in Danish Sign Language. I W. H. Edmondson & F. Karlsson (eds.): SLR ’87: papers from the Fourth International Symposium on Sign Language Research, Lappeenranta, Finland, July 15-19, 1987, 121-128. Hamburg, Germany: Signum.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1993. Space in Danish Sign Language: the semantics and morphosyntax of the use of space in a visual language. Hamburg: Signum.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1993. Sætningsopbygning i tegnsprog. KC-nyt, juli, 6-8.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1994. Point of view expressed through shifters. I K. Emmorey & J. Reilly (eds.): Language, gesture, and space, 133-154. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1994. Some simultaneous constructions in Danish Sign Language. I M. Brennan & G. H. Turner (eds.): Word-order issues in sign language: working papers presented at a workshop held in Durham, 18-22 September 1991, 73-87. Durham, UK: The International Sign Linguistics Association.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1995. Reported speech in Danish Sign Language. I S. Schousboe (ed.), Embedding in functional grammar, 35–62. Copenhagen: Department of English, University of Copenhagen.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1996. Iconic motivations in conflict: language-specific structure and influence from the medium. I E. Engberg-Pedersen, M. D. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Jakobsen (eds.): Content, expression and structure: studies in Danish functional grammar, 39-64. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1998. Lærebog i tegnsprogs Grammatik, 2. udg. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1998. Kontaktsprog og sproglig variation. I B. Hansen (red.): Samspil mellem døve og hørende, 90-100. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation – KC.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 1999. Space and time. I Jens Allwood & Peter Gärdenfors (eds.), Cognitive semantics: meaning and cognition, 131–152. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2002. Gestures in signing: the presentation gesture in Danish Sign Language. I R. Schulmeister & H. Reinitzer (eds.): Progress in sign language research/Fortschritte in der Gebärdensprachforschung: in honor of Siegmund Prillwitz/Festschrift für Siegmund Prillwitz, 143-162. Hamburg, Germany: Signum.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2002. Grammatical relations in Danish Sign Language: topic and subject. I A. Pajunen (ed.): Mimesis, sign, and the evolution of language, 5-40. Turku, Finland: University of Turku.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. From pointing to reference and predication: pointing signs, eyegaze, and head and body orientation in Danish Sign Language. I S. Kita (ed.): Pointing: where language, culture, and cognition meet, 269-292. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. How composite is a fall? Adults’ and children’s descriptions of different types of falls in Danish Sign Language. I Karen Emmorey (ed.), Perspectives on classifier constructions in sign language, 311–332. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2003. Udtryk for perspektivskift i døve børns fortællinger på tegnsprog. I H. G. Jacobsen (red.): Take Danish – for instance: linguistic studies in honour of Hans Basbøll presented on the occasion of his 60th birthday 12 July 2003, 59-73. Odense, Denmark: University Press of Sourthern Denmark.

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2010. Expressions of causation in Danish Sign Language. Sign Language & Linguistics 13(1), 40–67.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2010. Factors that form classifier signs. I Diane Brentari (ed.), Sign languages, 252–283. Cambridge: Cambridge University Press.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2011. Cognitive foundations of topic-comment and foreground-background structures: evidence from sign languages, cospeech gesture and homesign. Cognitive Linguistics 22(4), 691-718.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2015. Perspective in signed discourse: the privileged status of the signer’s locus and gaze. Open Linguistics 1(1), 411-431.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2015. Tilegnelse af fortællerperspektiv og referentperspektiv i dansk tegnsprog: introduction af en ny referent. NyS: Nydanske sprogstudier 48, 9-35.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2016. Kronik: Er dansk tegnsprog et truet sprog? I K. Kund, S. Perez, S. Jacobsen, S. Larsen & A.-V. Meidell (red.) Sprogforum: Genrepædagogik, 8-11. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2020. Markers of epistemic modality and their origins: Evidence from two unrelated sign languages. Studies in Language.
Tryk her for link

Engberg-Pedersen, Elisabeth. 2023. The mouth shrug and facial consent in Danish Sign Language. I T. Janzen & B. Schaffer (eds.): Signed Languages and Gesture Research in Cognitive Linguistics, 329-355.

Engberg-Pedersen, Elisabeth & Hansen, Britta. 1984. Danish Sign Language. I F. Loncke, P. Boyes-Braem & Y. Lebrun (eds.): Recent research on European Sign Languages, 61-72. Swets & Zeitlinger.

Engberg-Pedersen, Elisabeth & Pedersen, Annegrethe. 1985. Proforms in Danish Sign Language: their use in figurative signing. I W. Stokoe & V. Volterra (eds.): SLR ’83: proceedings of the III International Symposum on Sign language Research, 202-209. Silverspring, MD: Linstok Press.

Hansen, Britta. 1975. Varieties in Danish Sign Language and grammatical features of the original sign language. Sign Language Studies 8, 249–256.
Tryk her for link

Hansen, Britta (red.). 1979. Total kommunikation, Døvhed, Intergration. København: Døves Center for Totalkommunikation – KC.
Tryk her for link

Hansen, Britta (red.). 1980. Døve børn: sprog, kultur, identitet. København: Døves Center for Totalkommunikation – KC.
Tryk her for link

Hansen, Britta (red.). 1985. Tegnsprogsforskning og Tegnsprogsbrug. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.
Tryk her for link

Hansen, Britta (red.). 1989. Tegn på tegnsprog: Holdninger og kultur. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.
Tryk her for link

Hansen, Britta (red.). 1998. Samspil mellem døve og hørende. København: Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.
Tryk her for link

Hårdell, Bo. 2006. Synonymi. Døvebladet, september 2006.
Tryk her for link

Jepsen, Julie B. 2018. Navnetegn i dansk tegnsprog. Hentet fra www.lingoblog.dk den 12. september 2022.
Tryk her for link

Jørgensen, Johannes. 1910. Tegnsproget: dets væsen og dets grammatik. Copenhagen: Gjellerup.

Kristoffersen, Jette H. 2006. Variation i dansk tegnsprog. Døvebladet, december 2006.
Tryk her for link

Kristoffersen, Jette H. 2007. Tegnsprog er et fuldgyldigt sprog. I Modersmålsselskabet: Sproget og de ordløse kunstarter. København: C.A. Reitzel, 2007.
Tryk her for link

Kristoffersen, Jette H. & Janne B. Niemelä. 2008. How to describe mouth patterns in the Danish Sign Language dictionary. I Ronice M. de Quadros (ed.), Sign languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR 9, forty five papers and three posters from the 9th Theoretical Issues in Sign Languages Research Conference, Florianopolis, Brazil, December 2006, 230–238. Petrópolis: Editora Arara Azul.
Tryk her for link

Kristoffersen, Jette H. & Thomas Troelsgård. 2010. En ordbog uden ord. I Jarvad, P. (red.): Sprog i Norden 2010. København: Nordisk Sprogkoordination/Dansk Sprognævn.
Tryk her for link

Kristoffersen, Jette H. 2013. Kan man tale tegnsprog med mad i munden?Mål og Mæle, marts 2013.
Tryk her for link

Lieth, Lars von der. 1967. Dansk døve-tegnsprog. København, Danmark: Akademisk Forlag.

Madsen, Troels. 2014. De unge versus de ældre. Døvebladet 124, 22–23.

McGregor, William B., Niemelä, Janne Boye, & Jepsen, Julie Bakken. (2015). Danish Sign Language. I J. B. Jepsen, G. De Clerck, S. Lutalo-Kiingi, & W. B. McGregor (Eds.), Sign languages of the world: a comparative handbook (pp. 195-233). Berlin, Germany: De Gruyter Mouton.
Tryk her for link

Niemelä, Janne B. 2007. Mundbevægelser. Døvebladet, april 2007.
Tryk her for link

Toft, Sussi. 1985. Taltegn. I Britta Hansen (red.), Tegnsprogsforskning og tegnsprogsbrug, 22–31. København: F. Hendriksens.
Tryk her for link

Troelsgård, Thomas. 2006. Danske tegnsprogsordbøger. LEDA-nyt, nr. 41, marts 2006.
Tryk her for link

Troelsgård, Thomas. 2007. Gamle danske tegnsprogsordbøger. Døvebladet, august 2007.
Tryk her for link

Troelsgård, Thomas. 2008. Kan du se hvad jeg sagde? Tegnsprog – et dansk mindretalssprog som de fleste fascineres af, men som de færreste kender til. Mål og Mæle, november 2008.
Tryk her for link

Troelsgård, Thomas & Jette H. Kristoffersen. Improving lemmatisation consistency without a phonological description. The Danish Sign Language Corpus and Dictionary Project. I Bono, M. m.fl.: Workshop Proceedings. 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. LREC 2018.
Tryk her for link

 

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog