Upublicerede opgaver

 

Her finder du en liste over upublicerede beskrivelser af forskellige områder af dansk tegnsprog. Det være sig professionsbachelor- og universitetsopgaver samt undervisningsmateriale. Vær opmærksom på at Afdeling for Dansk Tegnsprog IKKE tjekker kvaliteten af de enkelte upublicerede opgaver. Hvis du har en opgave du gerne vi have med på oversigten, så send de bibliografiske data til Afdeling for Dansk Tegnsprog på mail: dansktegnsprog@dsn.dk.

 

 

Albertsen, Karen. U.å. Begrænsende sætninger. Upubliceret undervisningsmateriale. Tegnsprogstolkeuddannelsen, KP.

Albertsen, Karen. U.å. Perfektum. Upubliceret undervisningsmateriale. Tegnsprogstolkeuddannelsen, KP.

Dvinge, Karen. 2007. Pegning mod modtageren. Upubliceret universitetsopgave. Århus Universitet.

Dvinge, Karen og Mette Gautier. 2003. Reparatur i dialogtolkning - en kvalitativ undersøgelse af tegnsprogstolkens afbrydelser. Upubliceret universitetsopgave. Århus Universitet.

Hansen, Julie. 2011. A linguistic description of the phonetics and phonology of Danish Sign Language. Upubliceret speciale. Aarhus Universitet.

Hjerting, Mette. 1994. Sandwichkonstruktioner i dansk tegnsprog. Upubliceret eksamensopgave. Danmarks Lærerhøjskole.
Tryk her for link

Holm, Kirsten Loft & Mette Kaae Olsen. 1992. Døve børns tegnsprogsudtale: en teoretisk gennemgang af modeler til beskrivelse af tegnsprogs fonologi samt en empirisk undersøgelse af tre 2 1/2-årige døve børns tegnsprogsudtale. Upubliceret speciale i Audiologopædi. Københavns Universitet.

Hårdell, Bo. 2005. Fonetisk bevægelseslængde i tegnsprog. Upubliceret universitetsopgave. Københavns Universitet.

Hårdell, Bo. 2005. Pegebøjer i dansk tegnsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Lingvistik. Københavns Universitet.

Knudsen, Noah. 2022. Rapporteret tale i oversættelsen fra dansk tegnsprog til dansk skriftsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Dansk. Syddansk Universitet.
Tryk her for link

Kristoffersen, Jette H. 1999. EKSISTENS – et verbum i dansk tegnsprog: en typologisk undersøgelse af EKSISTENS’ forekomst i eksistens-, lokativ- og possessive-konstruktioner. Upubliceret bachelorprojektopgave i Lingvistik. Københavns Universitet.

Lund, Tinne. 2020. Mundbevægelser i dansk tegnsprog: en distributions- og funktionsanalyse af tre mouth gestures. Upubliceret speciale. Københavns Universitet.
Tryk her for link

Mose, Susan. 1995. Tegnsprogets æstetiske dimensioner. Upubliceret speciale. Odense Universitet.

Niemelä, Janne Boye. 2000. Døve børns tilegnelse af kongruensverber i dansk tegnsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Lingvistik. Københavns Universitet.

Niemelä, Janne Boye. 2003. Analyse af døve børns og voksnes mental blends ud fra en fortælling på dansk tegnsprog. Upubliceret speciale i Lingvistik. Københavns Universitet.

Sandholt, Jørgen. 2000. Tegnet FÆRDIG i dansk tegnsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Lingvistik. Københavns Universitet.

 

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog