Upublicerede opgaver


Her finder du en liste over upublicerede beskrivelser af forskellige områder af dansk tegnsprog. Det være sig professionsbachelor- og universitetsopgaver samt undervisningsmateriale. Vær opmærksom på at Afdeling for Dansk Tegnsprog IKKE tjekker kvaliteten af de enkelte upublicerede opgaver.


Albertsen, Karen. U.å. Begrænsende sætninger. Upubliceret undervisningsmateriale. Tegnsprogstolkeuddannelsen, KP.

Albertsen, Karen. U.å. Perfektum. Upubliceret undervisningsmateriale. Tegnsprogstolkeuddannelsen, KP.

Dvinge, Karen. 2007. Pegning mod modtageren. Upubliceret universitetsopgave. Århus Universitet.

Dvinge, Karen og Mette Gautier. 2003. Reparatur i dialogtolkning - en kvalitativ undersøgelse af tegnsprogstolkens afbrydelser. Upubliceret universitetsopgave, Århus Universitet.

Hansen, Julie. 2011. A linguistic description of the phonetics and phonology of Danish Sign Language. Upubliceret speciale, Aarhus Universitet.

Hjerting, Mette. 1994. Sandwichkonstruktioner i dansk tegnsprog. Upubliceret eksamensopgave. Danmarks Lærerhøjskole.

Holm, Kirsten Loft & Mette Kaae Olsen. 1992. Døve børns tegnsprogsudtale: en teoretisk gennemgang af modeler til beskrivelse af tegnsprogs fonologi samt en empirisk undersøgelse af tre 2 1/2-årige døve børns tegnsprogsudtale. Upubliceret speciale i Audiologopædi. Københavns Universitet.

Hårdell, Bo. 2005. Fonetisk bevægelseslængde i tegnsprog. Upubliceret universitetsopgave. Københavns Universitet.

Kristoffersen, Jette H. 1999. EKSISTENS – et verbum i dansk tegnsprog: en typologisk undersøgelse af EKSISTENS’ forekomst i eksistens-, lokativ- og possessive-konstruktioner. Upubliceret bachelorprojektopgave i Lingvistik. Københavns Universitet.

Mose, Susan. 1995. Tegnsprogets æstetiske dimensioner. Upubliceret speciale. Odense Universitet.

Niemelä, Janne Boye. 2000. Døve børns tilegnelse af kongruensverber i dansk tegnsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Lingvistik. Københavns Universitet.

Niemelä, Janne Boye. 2003. Analyse af døve børns og voksnes mental blends ud fra en fortælling på dansk tegnsprog. Upubliceret speciale i Lingvistik. Københavns Universitet.

Sandholt, Jørgen. 2000. Tegnet FÆRDIG i dansk tegnsprog. Upubliceret bachelorprojekt i Lingvistik. Københavns Universitet.

 

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog