Tema: Nye tegn i dansk tegnsprog

PlayDansk Tegnsprog

Introduktion: Nye tegn i dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog udvikler sig. Tegn forsvinder fra sproget, nye tegn kommer ind, og nogle tegn ændrer måske form.

Nye tegn opstår i dansk tegnsprog når man har behov for at tale om noget nyt. Sådan er det på alle sprog. Nogle tegn er måske kun kortvarigt i sproget, mens andre er langtidsholdbare og bliver i sproget.

Men nye tegn kommer ikke kun ind for at dække nye begreber og ting. Nogle nye tegn dækker over betydninger der allerede findes et tegn for. De nye tegn kan fx være lån fra andre tegnsprog.

I dette tegnsprogstema kan man blive klogere på hvordan nye tegn kommer ind i sproget. Man kan bl.a. blive klogere på hvordan man låner tegn fra andre tegnsprog eller fra lydsprog.

PlayDansk Tegnsprog

Lån fra andre tegnsprog

Man kan låne et tegn fra et andet tegnsprog. Det ser man fx i tegnet MOTIVATION, som er lånt ind i dansk tegnsprog fra amerikansk tegnsprog (ASL).

Hvis der allerede er et tegn med samme betydning, kan to tegn bruges sideløbende. Tegnet MOTIVATION er et nyere tegn i dansk tegnsprog. Især ældre tegnsprogstalende bruger nemlig et gammelt dansk tegn, ENGAGEMENT, med betydningerne ’motivation’ og ’engagement’.

Ved nogle landetegn bruges der et traditionelt dansk tegn sideløbende med det pågældende lands eget tegn som er lånt ind i dansk tegnsprog.

Med tiden sker det sommetider at et tegn bliver brugt hyppigere end andre tegn med samme betydning, og at de tegn der ikke bruges så hyppigt, lige så stille forsvinder ud af sproget.

PlayDansk Tegnsprog

Gengivelse af et dansk ord med håndalfabetet eller mund-hånd-systemet

Man kan gengive et dansk ord med håndalfabetet (HA) eller mund-hånd-systemet (MHS). Det ses fx i tegnet PESTO (MHS) som udføres ved at vise ordet med MHS.

Disse håndstavninger er en slags lån. Ved at bruge MHS eller HA kan man nemlig låne ord ind i et tegnsprog fra et lydsprog. Med tiden kan nogle håndstavninger blive forenklede ved at man ikke gengiver alle lyde eller bogstaver i et ord. Det ser man fx i tegnet KNÆ, hvor man ikke helt udfører MHS-N længere.

PlayDansk Tegnsprog

Nye tegn som ikke umiddelbart stammer fra andre sprog eller fra HA og MHS

Der kan opstå nye tegn som ikke umiddelbart kan siges at stamme fra andre sprog eller fra HA og MHS. Det er faktisk ikke altid man kan sige noget om hvor et nyt tegn stammer fra. Det gælder fx tegnet DÅRLIG-KVALITET[bus].

Nogle tegn opstår som en blanding af to tegn, fra fx dansk tegnsprog eller et andet tegnsprog. Tegnet BRUNCH menes fx at være en blanding af tegnet MORGENMAD og tegnet FROKOST, ligesom det danske ord brunch er en blanding af de engelske ord breakfast og lunch. Tegnene er dog ikke tegn fra amerikansk eller britisk tegnsprog, men derimod fra dansk tegnsprog.

Referencer: Nye tegn i dansk tegnsprog

Dette tema er skrevet af Catrine Voigt, Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2017.

William B. McGregor, Janne Boye Niemelä & Julie Bakken Jepsen (2015): Danish Sign Language. I J. Bakken Jepsen, G. De Clerck, S. Lutalo-Kiingi & W. B. McGregor (red.): Sign Languages of the World: A Comparative Handbook, 195-233. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog