Tema: Ordbøger over dansk tegnsprog – fra 1871 til i dag

PlayDansk Tegnsprog

Introduktion: Ordbøger over dansk tegnsprog – fra 1871 til i dag

Der findes en række trykte ordbøger som beskriver nogle af de almindeligste tegn i dansk tegnsprog. I nyere tid er der også kommet elektroniske ordbøger til.

Der er også udgivet en række ordbøger på dansk tegnsprog om bestemte fagområder, fx matematik, sex og mad. Ordbøgerne over specielle fagområder har vi ikke beskrevet her på siden.

I dette tegnsprogstema kan man lære mere om ordbøgerne der findes over dansk tegnsprog. Man kan bl.a. blive klogere på hvordan de er opbygget.

Det er også muligt at kigge i dem selv. Flere af ordbøgerne kan downloades som pdf’er eller ses på nettet (se vores linksamling).

Links til ordbøger

PlayDansk Tegnsprog

Få og små ordbøger over dansk tegnsprog

De ældste ordbøger over dansk tegnsprog (fra 1800-tallet og starten af 1900-tallet) indeholder omkring 100-300 tegn. Fra midten af 1900-tallet og frem mod i dag har ordbøgerne bestået af omkring 2.000-2.500 tegn. Den nyeste ordbog, Ordbog over Dansk Tegnsprog, indeholder 2.324 tegn.

Man kan ikke sammenligne ordbøgernes omfang fordi de er opbygget på meget forskellige måder og indeholder mange forskellige oplysninger.

Man kan se de ældste ordbøger her på hjemmesiden i vores linksamling.

PlayDansk Tegnsprog

Dansk som kildesprog i de fleste ordbøger

Dansk er kildesprog i næsten alle ordbøger over dansk tegnsprog. Det betyder at man kun kan slå et tegn op ved at lede efter et dansk ord. Den nyeste ordbog, Ordbog over Dansk Tegnsprog, har dog dansk tegnsprog som kildesprog. Man kan fx slå tegnet MOR op ved at søge på den håndform man bruger, dvs. pegehånden, eller ved at søge på det sted hvor man udfører tegnet, dvs. panden (det såkaldte artikulationssted).

PlayDansk Tegnsprog

Oversættelsen mellem dansk tegnsprog og dansk

Nogle tegn på dansk tegnsprog kan oversættes til mange forskellige ord på dansk. Det gælder fx tegnet EJE, som kan betyde eje, besidde, ejendom, holde noget for sig selv, egoistisk, privat med mere (søg på EJE i Ordbog over Dansk Tegnsprog). I andre tilfælde har man flere tegn på dansk tegnsprog hvor man på dansk nøjes med et enkelt ord. I dansk har vi ordet træ, mens vi i dansk tegnsprog har to forskellige tegn, TRÆ og TØMRER. Det ene tegn TRÆ har betydningen ’høj, mangeårig plante bestående af en tyk, hård stamme med grene der udgår et stykke over roden, og på hvilke der sidder blade eller nåle’. Det andet tegn TØMRER har bl.a. betydningen ’det materiale der udgør hovedbestanddelen af et træs eller en busks stamme, rod og grene under barken – bruges bl.a. til byggeri, til papir- og cellulosefremstilling og som brændsel’ (betydningsbeskrivelserne stammer fra artiklen træ i Den Danske Ordbog, se http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tr%C3%A6).

PlayDansk Tegnsprog

"Håndbog i tegnsprog" - forsøg på et fællesnordisk tegnsprog

”Håndbog i tegnsprog” udkom i 1967 og havde været næsten 20 år undervejs. Den sidste danske tegnsprogsordbog var fra 1926, og den nye ”Håndbog i tegnsprog” blev ventet med spænding. Ordbogen var dog en skuffelse for mange: Flere af de tegn der var i bogen, kunne danske døve slet ikke genkende fra deres eget tegnsprog.

Forklaringen på at mange af tegnene var ukendte for danske døve, var at redaktionen havde forsøgt at skabe et fællesnordisk tegnsprog. Derfor kunne man fx ikke finde de danske tegn POLITI og GUL. I stedet kunne man finde det svensk inspirerede tegn for politi og det svenske tegn for gul.

Asger Bergmann fortæller i sin bog ”Tegnsprog – hvorfor ikke” at mange døve var utilfredse med ordbogen. Man havde ventet en ordbog over dansk tegnsprog, ikke et forslag til hvordan man kunne begynde at tale et fællesnordisk tegnsprog der var en blanding af dansk tegnsprog, svensk tegnsprog og norsk tegnsprog.

I Sverige udkom ”Håndbog i tegnsprog” i 1968. De svenske døve var heller ikke tilfredse med den, og allerede tre år efter, i 1971, udkom en ny svensk tegnsprogsordbog. I ordbogen fra 1971 havde man erstattet mange af de fællesnordiske tegn med de oprindelige svenske tegn.

Referencer: Ordbøger over dansk tegnsprog – fra 1871 til i dag

Dette tema er skrevet af Catrine Voigt, Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2017.

Links til ordbøger

Kilder

  • Thomas Troelsgaard (2006): Danske tegnsprogsordbøger. I LEDA-Nyt, nr. 41, 3-8.
  • Thomas Troelsgaard (2007): Sproghjørnet: Gamle danske tegnsprogsordbøger. I Døvebladet, august 2007, 35.
  • Asger Bergmann (2015): Tegnsprog – hvorfor ikke?. Danske Døves Landsforbund.
  • Ole Munk Plum (1968): Håndbog i tegnsprog. Trykt i Døvebladet januar 1968.

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog