Tema: Dansk tegnsprogs historie og sprogfamilie

PlayDansk Tegnsprog

Introduktion: Dansk tegnsprogs historie og sprogfamilie

Tegnsprog er opstået mange steder rundt omkring i verden. I mange lande er tegnsprog opstået og har udviklet sig på døveskoler. Men i nogle forholdsvis isolerede områder af verden er der så mange døve at der er opstået et tegnsprog uden for en skolesammenhæng. Det gælder fx landsbyen Adamorobe i Ghana, hvor 11 % af befolkningen var døve i 1961. I sådanne områder taler mange hørende også landsbyens tegnsprog.

Tegnsprogenes slægtskabsforhold er ikke særlig grundigt undersøgt, men i nogle tilfælde kan man godt sige noget om hvilke tegnsprog der har påvirket andre tegnsprog eller er stamfar til andre tegnsprog. Fransk tegnsprog har fx påvirket ASL fordi den første døve lærer på den første skole i USA var franskmanden Laurent Clerc, som selv var uddannet på den første franske døveskole.

I dette tema kan man blive klogere på dansk tegnsprogs historie. Find bl.a. ud af hvordan dansk tegnsprog opstod, og hvordan verdens tegnsprog menes at være beslægtede.

PlayDansk Tegnsprog

Begyndelsen på dansk tegnsprog

I 1807 blev den første døveskole grundlagt i Danmark. Det var lægen Peter Atke Castberg (1779-1823) der grundlagde den efter at han bl.a. havde været i Paris og besøgt verdens ældste og mest kendte døveskole grundlagt i 1760.

I tiden indtil den danske skole blev grundlagt, havde kun få døve været i kontakt med hinanden. Men efter grundlæggelsen af skolen opstod der et tegnsprogsmiljø på skolen.

Et mere ensartet tegnsprog begyndte herefter at udvikle sig. P. A. Castbergs undervisningsform var inspireret af den undervisning han havde set i Paris. Han understøttede børnene i at finde på tegn men bidrog dog også selv. Muligvis indførte han også nogle tegn fra fransk tegnsprog.

PlayDansk Tegnsprog

Verdens tegnsprog

Vi ved at nogle tegnsprog er beslægtede med hinanden. Tegnsprog kan fx være beslægtede med hinanden ved at det ene tegnsprog har påvirket det andet gennem lån, eller ved at et tegnsprog er blevet indført i et nyt område og så har udviklet sig noget anderledes dér end i det oprindelige område. Dansk tegnsprog har sandsynligvis lånt tegn fra fransk tegnsprog gennem P. A. Castberg, der grundlagde den første danske døveskole. Amerikansk tegnsprog og estisk tegnsprog er muligvis stærkere påvirket af fransk tegnsprog.

Dansk tegnsprog har også haft indflydelse på andre tegnsprog. Grønlandsk og færøsk tegnsprog er fx videreudviklet fra dansk tegnsprog fordi alle døve børn i Grønland og Færøerne gik på døveskole i Danmark før i tiden.

Der er dog ikke bred enighed om alle sprogs slægtskabsforhold. Døvebladet har lavet et stamtræ over verdens tegnsprog på baggrund af forskning fra forskellige kilder. På Døvebladets stamtræ mener man fx at new zealandsk tegnsprog og indisk tegnsprog er beslægtet med britisk tegnsprog.

På billedet Døvebladets stamtræ over verdens tegnsprog i kolonnen til højre kan man selv se nærmere på stamtræet (se billedet i fuld størrelse).

Døvebladets stamtræ over verdens tegnsprog.
Døvebladets stamtræ over verdens tegnsprog.

Referencer: Dansk tegnsprogs historie og sprogfamilie

Dette tema er skrevet af Catrine Voigt, Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2017.

  • William B. McGregor, Janne Boye Niemelä & Julie Bakken Jepsen (2015): Danish Sign Language. I J. Bakken Jepsen, G. De Clerck, S. Lutalo-Kiingi & W. B. McGregor (red.): Sign Languages of the World: A Comparative Handbook, 195-233. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
  • Døvebladet, juni 2015, 18-19.
  • Ethnologue.com.

Dansk TegnsprogDansk Tegnsprog
Ordbog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog
Dansk Tegnsprog