Ny rapport: Undersøgelse af offentlige myndigheders informationsformidling til tegnsprogstalere

To forskellige formidlingsfunktioner i brug

Close

Offentlige myndigheder i Danmark anvender i dag på deres hjemmesider to forskellige funktioner til formidling af information til tegnsprogstalere: Adgang med tegn (bl.a. hos borger.dk) og oversættelse af hele tekster til tegnsprog (bl.a. hos skat.dk). Afdeling for Dansk Tegnsprog havde dog ingen viden om hvordan tegnsprogstalere faktisk tog imod disse funktioner, eller om hvilket udbytte de får af dem. Det satte vi os derfor for at undersøge, og det gjorde vi ved at interviewe 13 tegnsprogstalere enkeltvis og i grupper.

Undersøgelsens overordnede resultat

Close

Den overordnet set mest fremtrædende pointe der fremgik af informanternes besvarelser, er at ingen af de to eksisterende funktioner er optimale, og at de der står bag funktionerne, vil kunne drage fordel af at etablere en strategi for hvilke målgrupper funktionerne specifikt skal servicere og hvordan. Foruden at danne baggrund for et oplæg på klarsprogskonferencen Klarspråk 2020 (afholdt af det svenske Institut for Språk och Folkminnen) er undersøgelsen også mundet ud i en rapport. I rapporten kan man læse om undersøgelsens design og udførelse, om baggrunden for undersøgelsen og om undersøgelsens centrale pointer og fund, foruden om de data der ligger til grund for konklusionerne.

Download rapporten Undersøgelsen af offentlige myndigheders informationsformidling til tegnsprogstalere.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search