Tegnsprog og teknologien

Close

Sværere for små sprog
Vi står midt i den teknologiske tidsalder, og teknologien udvikler sig hele tiden på alle områder i samfundet. Også sprogteknologien udvikler sig, og i Danmark har man for længst fået øjnene op for at det er vigtigt at følge med på dette felt. Sprogteknologi er det der ligger bag fx stave- og grammatikkontrol, automatisk oversættelse (fx via Google Translate), automatisk oplæsning for blinde og ordblinde, omsætning af tale til skrift (i fx diktering af patientjournaler), GPS'ens tale og meget mere. Imidlertid kræver sprogteknologi forskning, og forskning er dyrt – og jo mindre det sprog som teknologien skal udvikles til, er, jo sværere er det at skaffe penge til denne forskning. Samtidig gælder det at sprogteknologien være udviklet til det specifikke sprog for at virke bedst muligt efter hensigten.

SignAll laver softwareudvikling
”Hvad kan sprogteknologien så gøre for tegnsprog?”, spørger du måske. I USA har firmaet SignAll som laver softwareudvikling til tegnsprog, ved hjælp af kunstig intelligens skabt et interaktivt program som kan bruges til indlæringen af amerikansk tegnsprog (ASL). SignAlls ultimative mål er at muliggøre spontan kommunikation mellem døve og hørende, og dette er måske et skridt på vejen. I interviewet herunder forklarer Jesada Pua, som er ASL-ekspert hos SignAll, at firmaets vigtigste produkt er et automatisk tegnsprogsgenkendelses- og oversættelsesprogram som er udviklet af døve. Det består groft sagt af handsker med forskellige farver på hver finger som gør at computerprogrammet kan genkende håndbevægelserne og oversætte dem til skrevet eller talt engelsk. Dette program har nu ført til udviklingen af et program til virtuel ASL-indlæring. Jesada Pua fortæller at den teknologi der ligger bag programmet minder om den der bruges i Wii-spil hvor man fx kan spille virtuel tennis ved at bevæge sig som om man spillede tennis i virkeligheden fordi programmet er i stand til genkende bevægelserne.

Virtuel tegnsprogsindlæring som supplement til tegnsprogsundervisning
Jesada Pua understreger at SignAlls ASL-indlæringsprogram ikke kan erstatte den traditionelle lærer-elev-undervisning, men at det er et godt supplement dertil. Det giver eleverne/de studerende mulighed for efter undervisningen at øve sig på de tegn de har lært, på en meget mere effektiv måde end via bøger og videoer på internettet fordi programmet er interaktivt. Programmet kan derfor korrigere forkert udførte tegn.

Eksempler på kunstig intelligens
Kunstig intelligens er ikke store robotter der kommer og overtager verden, som man ser det i Hollywood-film, siger Jesada Pua. Han fortæller at teknologi og kunstig intelligens findes på så mange planer i vores hverdag at vi slet ikke tænker over det. Det har allerede gjort mange ting lettere for døve og for alle andre. Som eksempler nævner Jesada Pua at hvor man før skulle ringe for at bestille mad, kan man nu gøre det via apps, og hvor man før skulle bevæge sig hen i banken, kan man nu klare det meste online. Han ser mange mulige perspektiver for hvordan teknologien kan bruges i forhold til tegnsprog, og han stiller det retoriske spørgsmål: Hvorfor ikke give tegnsprog den samme sproglige status som ethvert vokalsprog – og tilføje tegnsprog til fx sprogindlæringsapps som Duolingo og til maskinoversættelsesprogrammer som Google Translate?

Perspektiver for dansk tegnsprogsteknologi?
Jesada Pua og SignAll har imidlertid den fordel at de udvikler løsninger til ASL som har langt flere talere end dansk tegnsprog – og som nævnt ovenfor er det nemmere at skaffe midler og ressourcer til at forske i og udvikle sprogteknologi til større sprog. Men jo længere de kommer med udviklingen af løsninger til ASL, jo bedre er fundamentet for at udvikle sprogteknologiske løsninger til andre af verdens tegnsprog.

Klik på videoen her, hvis du gerne vil se interviewet på amerikansk tegnsprog (ASL).

Klik på videoen her, hvis du gerne vil se interviewet på amerikansk tegnsprog (ASL).

Henvisninger

  • Henrichsen, Peter Juel, Sabine Kirchmeier, Philip Diderichsen & Bolette Sandford Pedersen. 2016. Kronik: Sproget er digitaliseringens sorte guld. Politiken, Sektion 2 (Kultur), Side 5 (Debat). 26. september 2016.
  • Melmira. Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=3336225639936821. Dateret 18. september 2020.
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search