Brevkasse: Sexisme - hvordan siger man det?

Close

I disse år hvor ligestilling – eller rettere: manglen på samme – ofte er til debat, og hvor flere og flere står frem med MeToo-oplevelser, ses ordet – og tegnet for – sexisme ofte anvendt. Den Danske Ordbog definerer sexisme som ’den anskuelse at det ene køn, især mænd, er bedre end det andet, med deraf følgende nedvurdering og diskrimination af det andet køn’. Begrebet har altså intet med sex at gøre. Ordet er lånt fra engelsk sexism som er afledt af sex der udover ’sex’ også betyder 'køn'. Direkte oversat er sexisme altså kønisme. Det ord er dog (endnu) ikke slået an i dansk.

Netop ordets etymologi er medvirkende til at der ikke er enighed om hvordan man skal sige sexisme på dansk tegnsprog. Vi har spurgt vores referencegruppe hvordan de siger det. En del siger SEX^UNDERTRYKKE/sexisme/ (med mundbevægelsen sexisme), hvor det sidste led, UNDERTRYKKE, udføres enten med 5-hånd eller med s-hånd. Andre i gruppen argumenterer imidlertid for at det netop er uhensigtsmæssigt at bruge tegnet for sex da sexisme intet har med sex at gøre. De fortrækker derfor at bruge KØN^UNDERTRYKKE (UNDERTRYKKE udført med 5-hånd), men stadig med mundbevægelsen sexisme.

Atter andre fjerner sig endnu mere fra det danske ord og siger enten KØN/køn/ UNDERTRYKKE<tungen ud> (dvs. køn undertrykke) eller UNDERTRYKKE<tungen ud> ÅRSAG[i] KØN/køn/ (dvs. undertrykke på-grund-af køn). For dem virker det forkert overhovedet at have det danske ord med ”på munden”.

Vi kender også til at sexisme slet og ret siges som SEX eller SEX^isme(M), begge dele med mundbevægelsen sexisme. SEX^isme(M) udføres ved at man tegner SEX og derefter ’isme’ med mund-hånd-systemet. Disse to måder at sige det på var ikke repræsenteret i gruppen.

Skrevet af Anna Sofie Hartling og Janne Boye Niemelä 2020.

Henvisning

  • Samtaler med Afdeling for Dansk Tegnsprogs referencegruppe.

#Variation #Tegns betydning

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search