Brevkasse: Kan tegnet for en dommer i fodbold bruges om en dommer i retten?

Close

Kort svar
Vi har undersøgt sagen og kan konstatere at der er variation når det kommer til hvilket tegn der bruges for en dommer i retten, som vi hidtil har troet kun kunne siges med tegnet DØMME. Det synes imidlertid ikke at være tegnet SPORTSDOMMER der vinder frem på dette område, men i stedet et tegn som vi har kaldt RETSDOMMER. Tegnet SPORTSDOMMER er der omvendt, ifølge vores undersøgelse, stor enighed blandt tegnsprogstalere om kun at bruge indenfor sport.

Flere tegn for dommer på dansk tegnsprog
På dansk er ordet dommer en samlebetegnelse for alle mulige slags dommere, men på tegnsprog har man forskellige tegn for eksempelvis en dommer i retten og en fodbolddommer – eller har man? På Afdeling for Dansk Tegnsprog fik vi et tip om at unge mennesker antagelig var begyndt at bruge tegnet SPORTSDOMMER om en dommer i retten. Det kunne betyde at det traditionelle tegn for dommer i retten, DØMME, var på vej ud, og/eller at der var kommet et konkurrerende tegn. Det satte vi os for at undersøge med et tegntjek. I alt deltog 133 personer.

Resultater: Hvem bruger hvilket tegn?
Udgangspunktet for undersøgelsen var hypotesen om at tegnet SPORTSDOMMER nu kan bruges om andet end sportsdommere, og derfor lagde vi ud med at teste om tegnsprogstalere så også faktisk bruger tegnet om eksempelvis en fodbolddommer. Det gjorde de. Hele 95% af deltagerne bruger tegnet SPORTSDOMMER om en fodbolddommer. Herefter tog vi fat på det som undersøgelsen egentlig drejede sig om, nemlig hvilket tegn der bruges om en dommer i retten. Her viste det sig, at de fleste bruger tegnet DØMME, men der var slet ikke samme enighed som ved fodbolddommeren. DØMME blev brugt af 68% af deltagerne, men det viste sig ikke at være SPORTSDOMMER der var i konkurrence med DØMME, men i stedet et tegn, vi har valgt at kalde RETSDOMMER (endnu ikke optaget i Ordbog over Dansk Tegnsprog). RETSDOMMER blev brugt af 25% af deltagerne i undersøgelsen.

Vi besluttede os for at grave dybere i de 25% og se om det så var de unge som hovedsageligt brugte et andet tegn end det mere traditionelle tegn DØMME. Det viste sig dog at det ikke var de yngre tegnsprogstalere, men derimod især deltagere i de ældste alderskategorier der brugte RETSDOMMER mest. 37% af de 51-60-årige og 35% af 71+’erne ville bruge RETSDOMMER om en dommer i retten. Kategorien af de 61-70-årige stikker imidlertid ud. Her var der stor enighed om at bruge tegnet DØMME, størst enighed blandt alle aldersgrupper. Dette kan måske skyldes at alle på nær en deltager kom fra samme region. Figuren nedenfor (sidst på siden) viser det samlede billede af hvilket tegn folk bruger om dommer i retten.

Andre slags dommere
Derudover kiggede vi også på hvilket tegn for dommer tegnsprogstalerne ville bruge om paneldommere, som man har det i fx X Factor og Årets tegn. 55-61% ville bruge DØMME, men der var større variation her end ved fodbolddommeren og dommeren i retten.

Undersøgelsen fortæller os ikke hele sandheden!
Et af problemerne ved vores undersøgelse er at vi har spurgt folk hvilke tegn de bruger. Det er imidlertid velkendt at folk ofte ikke selv er bevidste om hvad de gør sprogligt. Det kan derfor sagtens være at respondenter der har svaret at de bruger det ene tegn, faktisk benytter sig af et andet tegn når de taler – de lægger bare ikke mærke til det.

Skrevet af Kasper Lind-Hansen Kristjansson og Janne Boye Niemelä i 2020.

Klik på billedet for at se det i større format.

#Dansk tegnsprog i tal #Tegns betydning #Variation

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search