Brevkasse: Hvorfor har vi nogle gange kun et enkelt tegn på dansk tegnsprog når man på dansk har mange forskellige ord?

Close

Kort svar
Det er rigtigt at vi på dansk tegnsprog nogle gange har et enkelt tegn der har flere forskellige betydninger, og som kan oversættes til forskellige ord på dansk. Det gælder for eksempel et tegn hvor den passive B-hånd har håndfladen opad, mens den aktive B-hånd som har håndfladen opad, rammer på håndfladen af den passive hånd en eller flere gange. Hvis man kun ser på håndbevægelserne, kan tegnet både oversættes til foreslå, tilbyde, råde, anbefale, bevise, dokumentere og argumentere på dansk. Der er en indgang til tegnet i Ordbog over Dansk Tegnsprog, nemlig FORESLÅ.

Dansk tegnsprog og dansk er to forskellige sprog, og det er derfor helt naturligt at der ikke er et 1:1-forhold mellem tegn på dansk tegnsprog og danske ord. Nogle gange betyder et tegn på dansk tegnsprog flere forskellige ting og kan derfor oversættes til flere forskellige ord på dansk. Andre gange har man flere tegn på dansk tegnsprog som må oversættes til det samme ord på dansk.

Polysemi – et tegn, flere beslægtede betydninger
Der er ikke noget mærkeligt ved at det samme tegn har forskellige, men beslægtede betydninger. Det er et helt almindeligt sprogligt fænomen, der hedder polysemi.

Polysemi på dansk
På dansk har vi fx ordet træ, der har to beslægtede betydninger. Træ kan både være sådan en høj, mangeårig plante bestående af en tyk, hård stamme med grene der udgår et stykke over roden, og på hvilke der sidder blade eller nåle, og træ kan betyde det materiale der udgør hovedbestanddelen af et træs eller busks stamme, rod og grene under barken, og som bruges bl.a. til byggeri, til papir- og cellulosefremstilling og som brændsel (betydningsbeskrivelserne stammer fra artiklen træ i Den Danske Ordbog, se her
).

Polysemi på dansk tegnsprog
På dansk tegnsprog kender vi også til polysemi, fx i ovennævnte FORESLÅ-eksempel, hvor vi har et tegn der har beslægtede betydninger, som man i øvrigt har forskellige ord for på dansk.

Homonymi – mindst to tegn med samme udførelse, forskellige ubeslægtede betydninger
Der findes også nogle tegn som udføres ens, men har meget forskellige betydninger, dvs. at betydningerne ikke er beslægtet med hinanden. Dette sproglige fænomen, som hedder homonymi, er også helt almindeligt i sprog.

Homonymi på dansk
På dansk har vi fx ordet sky, der har fire forskellige betydninger. Sky kan både være sådan en man ser på himlen, og det kan være noget man spiser på sin leverpostejsmad. Man kan også være en sky (altså tilbageholdende) person, og man kan sky (altså undgå) nogen.

Homonymi på dansk tegnsprog
På dansk tegnsprog kender vi også til homonymi, fx PROFESSIONEL i betydningen ’professionel’
og BETALE-SIG i betydningen ’at betale sig’ hvor vi har to tegn med meget forskellige betydninger, men de udføres ens.

Et ord på dansk – to tegn på dansk tegnsprog
Vi har flere tegn på dansk tegnsprog hvor man på dansk nøjes med et enkelt ord.
I dansk har vi ordet træ, mens vi i dansk tegnsprog har to forskellige tegn: Tegnet TRÆ henviser til planten, altså træer der står ude i skoven. Tegnet TØMRER betyder bl.a. materialet træ som man bruger til fx byggeri, papirfremstilling og brændsel.

Polysemi og homonymi er ikke et problem
Sprog bruges bl.a. til at formidle budskaber. Hvis tegnet for
foreslå, tilbyde, råde, anbefale, osv. gjorde det besværligt at formidle sine budskaber (fx fordi der hele tiden opstod misforståelser om hvad man egentlig mente), er det meget sandsynligt at sprogbrugerne ville begynde at bruge forskellige tegn for de forskellige betydninger. Tegnet lader imidlertid ikke til at give anledning til hyppige misforståelser, og det er formentlig derfor talere af dansk tegnsprog bruger det samme tegn for de lidt forskellige betydninger.

Skrevet af Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2017.

#Dansk #Dansk tegnsprog i tal #Variation #Tegns betydning

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search