Brevkasse: Hvor mange taler dansk tegnsprog?

Dansk tegnsprog som førstesprog

Close

Vi er ikke sikre på hvor mange døve og hørehæmmede der har tegnsprog som førstesprog i Danmark. De sidste mange år er tallet 4.000 blevet nævnt – bl.a. af Danske Døves Landsforbund og i en rapport fra 2014 fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd om døve og døvblevnes hverdagsliv og levevilkår. Imidlertid er der gode grunde til at tro at det tal har ændret sig, først og fremmest fordi et stort antal døvfødte børn får indopereret cochlearimplantat. Tallet har tilmed altid været et skøn. I Danmark har vi nemlig ikke – og har aldrig haft – nogen egentlig opgørelse over hvor mange tegnsprogstalende døve/hørehæmmede der findes.

Registrering af tegnsprogstolkebrugere

Close

Antallet af tegnsprogstolkebrugere vil naturligvis kunne give en ide om hvor mange tegnsprogstalende der er i Danmark. I marts 2020 var der registreret 3.125 tegnsprogstolkebrugere hos Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM). Ikke alle som reelt bruger tolk, er imidlertid registreret som brugere hos DNTM. Eksempelvis er døve/hørehæmmede børn som taler dansk tegnsprog, og som er børn af tegnsprogstalende, ofte ikke selv registreret hos DNTM. Derudover er der kommet døve/hørehæmmede til Danmark fra andre lande som flygtninge eller indvandrere. Det drejer sig naturligvis om små tal, men præcis hvor mange ved vi ikke.

Yderligere udfordringer ved at opgøre antal talere af dansk tegnsprog

Close

En anden faktor der vil gøre en optælling usikker, er vanskeligheden ved at sige hvor godt man skal kunne tegnsprog for at blive regnet med i statistikken over tegnsprogstalende. På den ene side vil der være et antal hørende familiemedlemmer og professionelle der bruger dansk tegnsprog i deres kontakt med døve, men som ikke har dansk tegnsprog som førstesprog. På den anden side findes der hørehæmmede tosprogede som taler og/eller forstår både dansk og dansk tegnsprog, heriblandt mennesker som måske klarer sig fint med at kommunikere på dansk på tomandshånd eller med få andre, men som ikke kan følge med på dansk i større grupper eller på tv og i sådanne sammenhænge har brug for at få oversat til dansk tegnsprog.

Alt i alt betyder det altså at der er usikkerhed om både hvor mange tegnsprogstalende og hvor mange døve/hørehæmmede der er i Danmark.

Skrevet af Anna Sofie Hartling og Janne Boye Niemelä i 2021.

Henvisninger

  • Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer & Steen Bengtsson (2014): Døve og døvblevne mennesker. Hverdagsliv og levevilkår. SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

#Dansk tegnsprog i tal #Døve i Danmark

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search