Brevkasse: Hvilket tegn er mest udbredt ifm. nedlukning af et samfund?

Nedlukning på dansk tegnsprog

Close

Under coronaepidemien er nedlukninger af samfundet blevet et meget omtalt emne i nyhederne. Uddannelsesinstitutioner, nattelivet og kulturlivet har oplevet midlertidige nedlukninger i kortere og længere perioder henover de sidste to år. Det har blandt andet ført til et spørgsmål om hvilket af to tegn, NEDLÆGGE og LÅSE-AF, i betydningen nedlukning der er det mest udbredte i Danmark.

NEDLÆGGE eller LÅSE-AF?

Close

Vi har spurgt Dansk tegnsprogs-afdelingens referencegruppe på Facebook om hvilket af de to tegn de hyppigst selv benytter eller har set brugt. Alle der har svaret, har samstemmende sagt at de ikke benytter tegnet LÅSE-AF i den nævnte betydning. Tegnet LÅSE-AF bliver ifølge referencegruppen brugt når man vil angive at et firma eller en forretning lukker permanent fx pga. en konkurs. Ifølge Den Danske Ordbog betyder begrebet nedlukning ’det at lukke ned, dvs. standse en aktivitet midlertidig eller permanent’. Det sammenholdt med tilkendegivelserne fra referencegruppen taler for at tegnet kan benyttes til at angive en permanent nedlukning men nok ikke en midlertidig nedlukning som har været det mest udbredte under pandemien. Vores konklusion ud fra svarene er altså at tegnet NEDLÆGGE sandsynligvis er det mest udbredte af de to.

I det hele taget meldte kun enkelte af referenterne at de bruger tegnet LÅSE-AF selv, og de ser det sjældent brugt af andre. Så måske er det et tegn der så småt er på vej ud af det danske tegnsprog.

Skrevet af Elisabeth Holm Hansen og Janne Boye Niemelä i 2022.

#Tegns betydning

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search