Brevkasse: Hvad er tegnet for det danske ord 'velfærd'?

Close

Kort svar:
Traditionelt har man brugt tegnet VELFÆRD~1 (der minder om RIG). Nogle tegnsprogstalende bryder sig dog ikke om VELFÆRD~1. I stedet er det blevet foreslået at bruge VELFÆRD~2, VELFÆRD~3 og VELFÆRD~4. Det er sprogbrugerne selv der bestemmer hvilket eller hvilke tegn de bruger – ikke Afdeling for Dansk Tegnsprog.

Hvilke tegn bruger man for ’velfærd’ på dansk tegnsprog?
Det mest almindelige tegn lader til at være VELFÆRD~1 (der minder om RIG). Derudover bruges tegnene VELFÆRD~2 (der minder om UDMÆRKET), VELFÆRD~3 (der minder om ØNSKE) og VELFÆRD~4 (der er sammensat af GOD og ØNSKE).

Hvorfor er der forskellige tegn for ’velfærd’ på dansk tegnsprog?
VELFÆRD~2, VELFÆRD~3 og VELFÆRD~4 er efter alt at dømme blevet introduceret af tegnsprogstalende som alternativer til VELFÆRD~1. Disse tegnsprogstalende bryder sig tilsyneladende ikke om VELFÆRD~1 fordi de mener at det er forkert at udtrykke betydningen ’velfærd’ vha. et tegn der er afledt af tegnet RIG. Når man taler om ’velfærd’, handler det jo ikke nødvendigvis om (personlig) rigdom. Ofte handler det om et offentligt system der skal sikre alle borgeres sundhed og trivsel.

Er der noget galt med VELFÆRD~1?
Nej. Selvom VELFÆRD~1 er afledt af RIG, har det jo en helt anden betydning.

Betydningen af tegn eller ord er ikke bestemt af hvilke tegn eller ord de oprindeligt kommer af. På dansk har man fx ordet støj der betyder ’kraftige, generende lyde’. Ordet støj kan dog også betyde ’noget der forstyrrer elektroniske signaler’, altså noget der ikke har med lyde at gøre (se Den Danske Ordbog under støj [http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=st%C3%B8j]).

Forskellige tegn – forskellige betydninger
Vores undersøgelser tyder på at nogle tegnsprogstalende bruger de forskellige tegn i lidt forskellige betydninger. Nogle bruger tilsyneladende tegnet VELFÆRD~1 i betydningen ’offentligt system der har til formål at sikre sundhed og trivsel for alle borgere i samfundet’. De andre tegn (VELFÆRD~2, VELFÆRD~3 og VELFÆRD~4) bruges tilsyneladende i betydningen ’det at levende væsener trives og er sikret økonomisk, sundhedsmæssigt osv.’.

Hvordan har Afdeling for Dansk Tegnsprog indsamlet de forskellige tegn for ’velfærd’?
Der findes ikke noget tegn med betydningen ’velfærd’ i nogen af ordbøgerne over dansk tegnsprog. Korpus og Ordbog over Dansk Tegnsprogs tegnsamling [https://ucc.dk/forskning/om-forskning-i-ucc/formidling-af-uccs-forskning/forskning-paa-hjemmesiden/korpus-over] indeholder heller ikke et tegn med betydningen ’velfærd’. Derfor har vi spurgt vores referencegruppe [http://dansktegnsprog.dk/hjaelp/vores-referencegruppe/] hvilket tegn de bruger for ordet ’velfærd’. Desuden har vi spurgt vores følgere på Facebook hvilket tegn de bruger. Svarene fra vores referencegruppe og vores følgere på Facebook minder meget om hinanden og er resumeret ovenfor.

Hvorfor beslutter Afdeling for Dansk Tegnsprog eller Dansk Tegnsprogsråd ikke hvilket tegn man skal bruge for ’velfærd’?
Afdelingen og rådet skal oplyse og give råd om dansk tegnsprog, men kan ikke beslutte at nogle tegn skal bruges, eller at det er forbudt at bruge bestemte tegn.

Sprogbrugerne bestemmer hvilke tegn der skal bruges
Enhver kan begynde at bruge nye tegn, fx ved at opfinde dem eller låne dem fra andre sprog. Andre sprogbrugere begynder så måske at bruge de nye tegn, og på den måde kan et tegn blive almindeligt i dansk tegnsprog – og måske med tiden dukke op i ordbøgerne. Men det kan også være at tegnet bare ”dør ud” fordi ingen andre bruger det.

Skrevet af Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2018.

#Tegns betydning #Variation

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search