Brevkasse: Hvad er forskellen på MANGE/mange/, MASSER-AF/mange/ og MASSER-AF[i]?

Close

Kort svar
Traditionelt har MANGE/mange/ betydningen ’mange’, og MASSER-AF[i] betydningen ’mange flere end jeg havde regnet med’. Der synes dog at være en tendens til at yngre tegnsprogstalende kun bruger MASSER-AF, men med to forskellige mundbevægelser. De bruger MASSER-AF[i] i den traditionelle betydning men anser tilsyneladende MANGE/mange/ for at være gammeldags. I stedet bruger de MASSER-AF/mange/ i betydningen ’mange’.

Traditionel skelnen mellem MANGE/mange/ og MASSER-AF[i]
Traditionelt skelner man mellem MANGE/mange/ og MASSER-AF[i]. Ifølge Ordbog over Dansk Tegnsprog betyder MASSER-AF[i] ’mange flere end jeg havde regnet med’, og MANGE/mange/ betyder ’mange’ (se hvordan man skal læse transskriptionerne). Ordbogen skriver at tegnet MASSER-AF kan ledsages af syv forskellige mundbevægelser: /mange/, /masse/, /meget/, /hvor mange/, [i], <langt pust> og <vibrerende læber>, mens tegnet MANGE kan ledsages af to mundbevægelser: /mange/ og /hvor mange/. Eftersom ordbogen kun angiver danske ækvivalenter, beskriver den ikke hvilke betydninger disse forskellige mundbevægelser kan resultere i. Der står derfor at tegnet MANGE på dansk svarer til mange, hvor mange og masser af, hvorimod tegnet MASSER-AF på dansk svarer til mange, masse, masser af, meget og hvor mange.

Hverken MANGE eller MASSER-AF kan bruges med massebetegnende (utællelige) substantiver som VAND, SNE og RIS.

De traditionelle betydninger bekræftes af vores referencegruppe
Med udgangspunkt i information fra vores referencegruppe kan vi konstatere at tegnet MANGE i den traditionelle (ældre) sprogbrug betyder at noget forekommer i et stort, men ubestemt antal, mens tegnet MASSER-AF betyder at noget forekommer i et meget større antal end forventet. Det stemmer fint overens med ordbogens beskrivelse. Det skal bemærkes at tegnet MASSER-AF i den traditionelle sprogbrug ofte forekommer ledsaget af mundbevægelserne [i], <vibrerende læber> og <langt pust>.

Eksempler på traditionel brug
Eksempler på brugen af begge tegnene med den traditionelle betydning ses her (bemærk at eksemplerne er konstruerede):


1) Eksempler med tegnet MANGE
1a)
PEG+c<intet> BESØGE/har besøgt/ SIN+c/min/ MORMOR/mormor/ MANGE/mange/ GANG/gang/
Dansk: Jeg har besøgt min mormor mange gange.


1b)
MANGE/mange/ TAK/tak/
Dansk: Mange tak!


1c)
MANGE/mange/ MENNESKE/menneske/ STRØMME-TIL<langt pust>
Dansk: Mange mennesker strømmer til.


2) Eksempler med tegnet MASSER-AF
2a)
MASSER-AF[i] MENNESKE/menneske/ STRØMME-TIL<langt pust>
Dansk: Der strømmer mange flere mennesker til end jeg/man/nogen havde regnet med.


2b)
(FANTASTISK-MEGET/o/) MASSER-AF[i] HUS/hus/ SÆLGE/solgt/
Dansk: Der blev solgt mange flere huse end jeg havde regnet med.

Tendenser hos yngre tegnsprogstalende
Imidlertid har brugen af tegnet MASSER-AF tilsyneladende ændret sig blandt yngre tegnsprogstalende, og brugen af tegnet MANGE svinder ind. Den yngre del af referencegruppen betragter tegnet MANGE som et gammeldags tegn. Blandt yngre betyder tegnet MASSER-AF ’noget som forekommer i et stort, men ubestemt antal’ (svarende til den traditionelle beskrivelse af MANGE), og tegnet ledsages her af den danske mundbevægelse /mange/. Nogle eksempler ses her:


3) Eksempler på nyere brug af MASSER-AF
3a)
MASSER-AF/mange/ MENNESKE/menneske/ STRØMME-TIL<langt pust>
Dansk: Mange mennesker strømmer til.


3b)
MASSER-AF/mange/ TAK/tak/
Dansk: Mange tak!


3c)
PEG+c SIGE/har sagt/ MASSER-AF/mange/ GANG/gange/
Dansk: Jeg har sagt det mange gange.

Denne brug af tegnet MASSER-AF/mange/ irriterer tilsyneladende nogle tegnsprogstalende som er vant til at bruge MASSER-AF som man gør i den traditionelle sprogbrug, dvs. i betydningen ’mange flere end jeg havde regnet med’.

Nogle yngre tegnsprogstalende bruger dog stadig tegnet MASSER-AF ledsaget af [i] som mundbevægelse i betydningen af ’noget som forekommer i et meget større antal end hvad der forventes’ som i eksempel 2a.

MASSER-AF bruges med forskellige betydninger blandt unge
Yngre tegnsprogstalende bruger altså tegnet MASSER-AF med to forskellige mundbevægelser og deraf to forskellige betydninger: MASSER-AF/mange/ for ’noget som forekommer i et stort, men ubestemt antal’ og MASSER-AF[i] for ’noget som forekommer i et meget større antal end hvad der forventes’.

Skrevet af Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2016

#Tegns betydning #Variation

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search