Brevkasse: Bruger man i dansk tegnsprog det landetegn som man bruger i det pågældende land?

Close

Kort svar
Nogle landetegn på dansk tegnsprog er gengivelser af de landetegn man bruger lokalt i det pågældende land. Blandt yngre tegnsprogstalende er det mere almindeligt at bruge de tegn for lande som man bruger på det lokale tegnsprog, end blandt ældre tegnsprogstalende. Fx bruger mange yngre tegnsprogstalende det samme tegn for 'Belgien' som man bruger på belgisk tegnsprog. I den traditionelle sprogbrug er der dog masser af landetegn uden nogen klar forbindelse til det pågældende lands eget tegn, og mange af dem er stadig helt almindelige i dansk tegnsprog.

To forskellige former for landetegn
Man kan skelne mellem 2 forskellige typer landetegn i dansk tegnsprog:

  1. Mange landetegn er gengivelser af de tegn man anvender lokalt i de pågældende lande. Det gælder fx tegnene JAPAN, TYRKIET, SINGAPORE, SVERIGE, NORGE, FINLAND, LITAUEN, HOLLAND m.v. Nogle af tegnene ligner dog ikke helt det lokale tegn. Det gælder fx tegnet NORGE hvor mange talere af dansk tegnsprog har et andet initialt artikulationssted end man har på norsk tegnsprog.
  2. Andre tegn på dansk tegnsprog har ikke nogen umiddelbar forbindelse til de tegn man anvender i de pågældende lande. Det gælder fx tegnene AUSTRALIEN~1, ITALIEN~1, BELGIEN~1, ISLAND, RUMÆNIEN, POLEN~1, PORTUGAL, ENGLAND og RUSLAND.

Yngre tegnsprogstalende bruger ofte landenes lokale tegn
Blandt yngre tegnsprogstalende er der en tendens til at bruge landetegn der er kalkeret fra de pågældende landes egne tegn, i stedet for de traditionelle danske tegn.

Det betyder at der i nogle tilfælde findes to tegn for det samme land. Det gælder bl.a. Australien, Italien og Belgien. Det ene landetegn er uden forbindelse til de pågældende landes egne tegn (se punkt 2), nemlig AUSTRALIEN~1, ITALIEN~1 og BELGIEN~1, og det andet tegn er kalkeret over landenes lokale tegn (se punkt 1), nemlig AUSTRALIEN~2, ITALIEN~2 og BELGIEN~2.

ENGLAND og RUSLAND – de traditionelle danske tegn bruges stadig
De danske tegn ENGLAND og RUSLAND er eksempler på tegn som yngre tegnsprogstalende stadig anvender, og som ikke er kalkeret fra de tegn man anvender i de pågældende lande. Forklaringen kan være at tegnene på de pågældende tegnsprog er meget fremmede for personer der taler dansk tegnsprog.

Debat om Polen
Blandt tegnsprogsbrugere har der været en del debat om de to tegn for Polen. Nogle mener ikke at det ældre danske tegn POLEN~1 bør bruges fordi det på polsk tegnsprog betyder ’bøsse’. Man må dog konstatere at både det ældre danske tegn og det polske tegn POLEN~2 er i brug i dansk tegnsprog. Læs også vores svar om forskellige tegn for 'Polen'.

Skrevet af Anne Kjærgaard og Janne Boye Niemelä i 2017

#By- og landetegn

Relaterede

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
BurgerClose
Ordbog
Close
Close
Search